Meil kõigil valutab aeg-ajalt midagi, kuid murettekitav on see, et kahel inimesel kolmest (67%) halvendab valu märkimisväärselt elukvaliteeti. See mõjutab nii füüsilist kui ka emotsionaalset heaolu. Hoolimata tõsiasjast, et valu tunnetamine on väga individuaalne, mõjutab see nii valu käes kannatavat inimest kui ka teda ümbritsevaid inimesi. Mainitud tulemusteni jõuti esimeses sellist tüüpi ülemaailmses uuringus, mille viis läbi GSK Consumer Healthcare.
Uuringust võttis osa rohkem kui 7000 üle 18-aastast inimest 14 riigist neljalt kontinendilt. Selle tulemusena koostati üldine valuindeks, mille põhjal esineb maailmas füüsiline valu 88% täiskasvanutest, kusjuures enam kui pooltel neist (65%) esineb valu vähemalt kord nädalas. Uuringus leiti, et valu põhjustatud „ahelreaktsioon” on laialt levinud. Uuringus osalenud erinevatest riikidest inimesed leidsid, et valul on negatiivne mõju nende igapäevasele sotsiaalelule (72%).
Näiteks usub kaks kolmandikku (67%) lapsevanemaid, et füüsilise valu puudumisel suudaksid nad oma igapäevatoimetustega paremini hakkama saada. Ligikaudu pooled neist (49%) ei võta igapäevaste terviseprobleemide, nagu näiteks seljavalu, kaela lihaspingete ja lihasevalude tõttu peaaegu üldse oma lapsi sülle, 60% ei suuda nendega mängida ja 41% ei jaluta koos nendega kooli. Need ebamugavad aistingud mõjutavad ka intiimelu (64%). Enam kui pooled vastajatest (52%) tunnistavad, et krooniliste valude tõttu tunnevad nad ennast vähem ligitõmbavana ja 49% tunneb ennast partneri ees süüdi.
Tööinimesed tunnevad, et valu mõjutab negatiivsel viisil nende karjääri (78%). 61% väidab, et nad ei suuda tööl keskenduda ja peaaegu pooled (48%) kaotavad täielikult töövõime. Selle tulemusena võetakse töövõimetuslehti ja märkimisväärsel osal tööealisest elanikkonnast esineb näiv motivatsioonipuudus.
Uuringus näidati ka, kuidas vastus valule on riigiti erinev: kõige rohkem teatavad sellest hiinlased, kus 71% elanikest on valmis sellest rääkima. Venemaal, Poolas ja Ühendkuningriigis eelistavad inimesed oma tundeid mitte välja näidata. Itaallastel esineb kõige sagedamini valust tingitud ärritust (52%).
Enamik hiinlasi ja venelasi (vastavalt 65% ja 59%) usub, et valu on nõrkuse tunnus. Vastupidine on olukord Poolas (30%), Saksamaal (31%) ja Saudi Araabias (44%). Saudi Araabias usub 66% inimestest, et valu on tingitud tugevast sportlikust pingutusest. Samas ainult 15% rootslasi nõustub nendega.
Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Кaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.